Behoefte aan een vertrouwenspersoon?

U kunt terecht bij de vertrouwenspersoon voor alles wat u in vertrouwen wilt vertellen of overleggen.

Voorbeelden:

 

 • U heeft een vervelende gebeurtenis meegemaakt
 • U (of uw collega) wordt belachelijk gemaakt of gekleineerd
 •  “Altijd weer die hand op m’n schouder, die arm om me heen…”
 • Signalen (over bijvoorbeeld werkdruk) worden niet serieus genomen
 • Er worden elke keer (algemene) seksistische/racistische ‘grappen’ gemaakt
 • Er hangt continu spanning in de lucht, maar er wordt niet over gesproken
 • Er wordt gepest in plaats van geplaagd
 • “Voor iedereen is er koffie, maar aan mij wordt het niet gevraagd.”
 • U voelt zich gediscrimineerd
 • Er wordt veel geroddeld
 • etc.

 

Als werknemer heeft u recht op een werkplek waar u zich veilig voelt en goed kunt functioneren. Als u dit, om welke reden dan ook, niet meer zo ervaart, dan is het fijn als u bij iemand terecht kunt. Alleen uw verhaal doen kan al erg opluchten.

 

Het is niet altijd makkelijk om bespreekbaar te maken waar u mee zit. U kunt daarom zelf het beste afwegen wie voor u de meest geschikte persoon is. Het kan een (externe) vertrouwenspersoon zijn, maar ook een vriend, partner, collega, leidinggevende of bedrijfsarts.

 

Een externe vertrouwenspersoon is:

 

   Onafhankelijk: geen andere belangen binnen de organisatie

 

   Vertrouwelijk: gesprekken vinden buiten de werklocatie plaats

 

   Veilig: meldingen hebben geen ongewenste gevolgen

 

   Anoniem: je komt elkaar niet tegen binnen de organisatie

 

  Laagdrempelig

 

Ook als er privéproblemen spelen die van invloed zijn op uw functioneren kunnen wij u adviseren of doorverwijzen.