Hoe werkt het

Bij de vertrouwenspersoon kunt u terecht voor alles wat u in vertrouwen wilt bespreken of overleggen. 
 

Hoe gaat een vertrouwenspersoon te werk?

 

De vertrouwenspersoon:

 

  • biedt een luisterend oor en alle ruimte voor uw verhaal en emoties.
  • staat naast u en neemt het probleem niet van u over, u heeft de regie.
  • inventariseert wat voor u belangrijk is als het gaat om hoe nu verder in deze situatie en bespreekt met u de mogelijkheden.
  • brengt samen met u de voor- en nadelen van eventuele oplossingen in kaart, u wordt geholpen een eigen passende keuze te maken.
  • begeleidt u tijdens dit hele proces.

 

U mag natuurlijk ook alleen uw hart luchten en er verder niets mee doen.
 

De vertrouwenspersoon is in basis niet bedoeld voor privéproblemen. Hebben uw problemen echter invloed op uw functioneren, dan biedt de vertrouwenspersoon ook voor privéproblemen ruimte en eventueel begeleiding. Als er specifieke hulp nodig is, kijkt de vertrouwenspersoon samen met u naar de mogelijkheden en helpt u een passende keuze te maken.

 

Als uw werkgever een contract met ons heeft afgesloten, dan kunt u ons inschakelen.
 

Heeft uw organisatie geen externe vertrouwenspersoon? Dan kunt u Van Leijen Vertrouwenspersonen eventueel onder de aandacht brengen bij uw leidinggevende, de directie of de ondernemingsraad.