Wat doen wij

Als externe vertrouwenspersonen dragen we constructief bij aan het welzijn van de medewerkers en de organisatie. Om dat te bereiken gaan wij actief aan de slag om een veilig klimaat te creëren, waarin werknemers vrij zijn om iets bespreekbaar te maken binnen de organisatie of bij de vertrouwenspersoon.

Wij bieden opvang en begeleiding aan medewerkers, geven voorlichting en informatie binnen de organisatie en adviseren bestuur en management.


Hoe

De eerste stap is contact maken door ons gezicht te laten zien in de organisatie. We vertellen wie we zijn, waarvoor een vertrouwenspersoon is en hoe we te werk gaan. Dit maakt de drempel laag en zorgt voor vertrouwen.

Daarnaast kunnen we voorlichting geven binnen organisaties. Is alles bespreekbaar? Mag je nog wel een grap maken? Hoe houd je de sfeer goed? Duidelijkheid en een open cultuur dragen bij aan een veilig werkklimaat.

Onze adviserende rol bestaat uit het maken van een geanonimiseerd jaarverslag, met daarin aandachtspunten en signalen. Wij lichten het jaarverslag mondeling toe bij het bestuur en management.

Om ons werk te kunnen doen is betrokkenheid en steun van bestuur en management van de organisatie noodzakelijk.


Waarom

Werkgevers hebben de wettelijke plicht een veilige werkomgeving te bieden aan werknemers. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is voor een werkgever een mogelijkheid om invulling te geven aan deze verplichting.

Wij willen werkgevers de mogelijkheid geven een externe en daarmee zo onafhankelijk mogelijke vertrouwenspersoon aan te stellen om zo voor werknemers een veilige plek te bieden waar zij terecht kunnen als er iets aan de hand is.


Voor wie

Voor organisaties, verenigingen en stichtingen, ongeacht het aantal werknemers en/of vrijwilligers.

 

Onze vertrouwenspersonen zijn LVV gecertificeerd en aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen.